....

Apr. 12th, 2017 05:01 pm
ljrobot: (Default)
[personal profile] ljrobot
Arsen Avakov

У ДОНЕЦЬКОЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ЗАПРАЦЮВАЛИ МОБІЛЬНІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ МВС.

Сьогодні одночасно розпочали роботу пересувні сервісні центри у Донецькій та Луганських областях: перші послуги отримали жителі смт Мангуш та смт Марківка.

Заміна посвідчення водія зайняла 20 хвилин, реєстраційні операції до години ми тримаємо стандарт!

Незабаром послуги стануть доступні у смт Нікольське, м. Вугледар, м. Олександрівка, м. Добропілля, м. Новолуганське, м. Сіверськ, м. Костянтинівка, м. Святогірськ, м. Лиман, м. Дружківка Донецької області, а також у смт Марківка Луганської області.

Серед послуг мобільних сервісних центрів, як і у стаціонарі -- реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення водія, а також прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.

З 2016 року нові сервісні центри МВС відкриті у м. Бахмут Донецької області та м. Сєвєродонецьк Луганської області.

Центри працюють за принципом єдиного вікна, у форматі open office та оснащені найсучаснішими системами інформаційних технологій і комунікативним обладнанням. Але головне – формат клієнтоорієнтації, дружне та турботливе відношення та зручності для усіх відвідувачів: від малечі до літніх людей та осіб з особливими потребами.

У порівнянні з колишніми МРЕВ – усе навпаки!

Інформація про графік курсування та часи прийому мобільних сервісних центрів -- на сайті https://hsc.gov.ua у розділі «Мобільні СЦ». Отримати консультацію щодо послуг можливо за телефоном (044) 290-18-99 та на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС.

Реформа стає ближче до кожного громадянина!

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 10:03 am
Powered by Dreamwidth Studios